chudnutie a zumba

Chudnutie a Zumba

Zumba čo o nej povedať? Je to jednoducho mix aerobiku a latina. Ako vlastne Zumba vznikla? Vynálezca Zumby bol cvičiteľ aerobiku, ktorý dával svojím žiakom pravidelné hodiny. V jeden deň si svoje CD zabudol doma a tak si vybral CD z auta, na ktorom bola jeho obľúbená hudba Latino.

Keď spustil CD začal dávať dohromady pohyby z latinaa samozrejme aerobiku. Zúčastnením sa to tak zažalo páčiť, že si vyžiadali ďalšie hodiny. Tie sa pomaly, ale isto dostávali do povedomia ľudí, ktorí sa tieto „ nekoordinované pohyby“ chceli naučiť tiež.

Od tejto chvíle sa Zumba rozšírila po celom svete. Dokonca aj u nás sú centrá, ktoré poskytujú výučbu Zumby. Aby ste však mohli cvičiť Zumbu potrebujete mať rytmus a samozrejme tanec v krvi. Ostatné vás už cvičitelia naučia. Hodina Zumby prebieha nasledovne. Cvičiteľ pustí svoje CD s obľúbenou hudbou, na ktorú si cvičiteľ pripravil svoju vlastnú choreografiu.

V priebehu tanca sa ju musia zúčastnení aspoň trošku naučiť. Počas hodiny sa vystrieda niekoľko choreografií a pesničiek. Na ďalšej hodine si ju však zopakujete znova preto sa pohyby za pár hodín bez problémov naučíte. I keď sa to naozaj nezdá, Zumba je naozaj Zaberačka a to na každý sval v tele. Dôležité pri Zumbe je, aby ste mali stiahnuté brucho. /činky Zumby by ste mali cítiť po prvom dni.